qlhtmt

qlhtmt

Con đường dẫn đến thành công!

qlhtmt

Sử dụng văn bản 6

 •  30
 •  30
 •  05:27 02/08/2020
 •  Đã xem: 1192
 •  Bình luận: 0

Sử dụng văn bản 5

 •  50
 •  15
 •  05:38 13/07/2020
 •  Đã xem: 759
 •  Bình luận: 0

Sử dụng trình chiếu cơ bản 5

 •  42
 •  40
 •  04:24 13/07/2020
 •  Đã xem: 684
 •  Bình luận: 0

Sử dụng trình chiếu cơ bản 4

 •  40
 •  40
 •  03:11 12/07/2020
 •  Đã xem: 521
 •  Bình luận: 0

Sử dụng Internet cơ bản 5

 •  15
 •  15
 •  23:18 11/07/2020
 •  Đã xem: 535
 •  Bình luận: 0

Sử dụng Internet Cơ bản 4

 •  20
 •  20
 •  22:16 09/07/2020
 •  Đã xem: 283
 •  Bình luận: 0

Sử dụng Internet Cơ bản 3

 •  20
 •  20
 •  21:43 09/07/2020
 •  Đã xem: 339
 •  Bình luận: 0

Sử dụng INternet cơ bản 2

 •  20
 •  20
 •  05:25 09/07/2020
 •  Đã xem: 434
 •  Bình luận: 0

Sử dụng Internet cơ bản 1

 •  18
 •  15
 •  04:27 09/07/2020
 •  Đã xem: 560
 •  Bình luận: 0

Sử dụng trình chiếu cơ bản 3

 •  32
 •  15
 •  22:28 08/07/2020
 •  Đã xem: 347
 •  Bình luận: 0

Sử dụng trình chiếu cơ bản 1

 •  30
 •  30
 •  20:57 20/06/2020
 •  Đã xem: 471
 •  Bình luận: 0

Sử dụng bảng tính cơ bản 2

 •  30
 •  30
 •  13:08 09/06/2020
 •  Đã xem: 590
 •  Bình luận: 0

Sử dụng bảng tính cơ bản 1

 •  30
 •  30
 •  12:01 09/06/2020
 •  Đã xem: 645
 •  Bình luận: 0

Sử dụng trình chiếu cơ bản 2

 •  15
 •  15
 •  19:30 18/04/2020
 •  Đã xem: 418
 •  Bình luận: 0

Sử dụng văn bản 4

 •  30
 •  30
 •  04:19 08/04/2020
 •  Đã xem: 473
 •  Bình luận: 0

Sử dụng văn bản 3

 •  30
 •  26
 •  04:18 08/04/2020
 •  Đã xem: 433
 •  Bình luận: 0

Sử dụng văn bản cơ bản 2

 •  30
 •  28
 •  03:58 08/04/2020
 •  Đã xem: 470
 •  Bình luận: 0

Sử dụng văn bản cơ bản 1

 •  31
 •  30
 •  01:51 06/04/2020
 •  Đã xem: 552
 •  Bình luận: 0

Sử dụng máy tính cơ bản 3

 •  30
 •  30
 •  22:53 05/04/2020
 •  Đã xem: 403
 •  Bình luận: 0

Sử dụng máy tính cơ bản 2

 •  30
 •  28
 •  02:52 05/04/2020
 •  Đã xem: 511
 •  Bình luận: 0

Sử dụng máy tính cơ bản 1

 •  30
 •  30
 •  04:06 01/04/2020
 •  Đã xem: 675
 •  Bình luận: 0

Hiểu biết CNTT cơ bản 3

 •  30
 •  26
 •  03:39 01/04/2020
 •  Đã xem: 620
 •  Bình luận: 0

Hiểu biết CNTT cơ bản 2

 •  30
 •  28
 •  22:30 31/03/2020
 •  Đã xem: 796
 •  Bình luận: 0

cntt

HIỂU BIẾT HIỂU BIẾT CNTT CƠ BẢN 1

 •  30
 •  30
 •  07:00 25/03/2020
 •  Đã xem: 1063
 •  Bình luận: 2

123

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site